[Infographics] Ủy ban Kiểm tra Trung ương và dấu ấn nghiêm minh

TPO - Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành nhiều kết luận kiểm tra, kỷ luật và đề nghị kỷ luật, xử lý nhiều cán bộ cấp cao, lãnh đạo các địa phương trên cả nước có vi phạm nghiêm trọng. Những kết luận của Ủy ban Kiểm tra đã thực sự góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm...
[Infographics] Ủy ban Kiểm tra Trung ương và dấu ấn nghiêm minh ảnh 1