Hưng Yên lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc BHYT

TP - UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định về việc thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHYT trên địa bàn.

Theo đó, Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp, phân tích các thông tin, báo cáo từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực hiện BHYT; hợp đồng khám chữa bệnh, tổ chức và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh; giám định, tạm ứng, thanh toán chi phí và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, tham mưu, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc với UBND tỉnh, Bộ Y tế định kỳ 3 tháng một lần, hoặc đột xuất (khi cần thiết), để cơ quan có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh.

MỚI - NÓNG