Hợp tác tuyên truyền, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật

Hợp tác tuyên truyền, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật
TP - Hôm nay, 6/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác tuyên truyền, phát hành sách lý luận, chính trị, pháp luật giữa NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật và hai đối tác là Cty CP Phát hành sách TPHCM (FAHASA), Cty Phát hành Báo chí Trung ương.

Trong 3 năm qua, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đã phối hợp chặt chẽ với FAHASA trong phát hành các loại sách trên với doanh số liên tục tăng trưởng. Với Cty Phát hành Báo chí Trung ương, NXB có chương trình hợp tác từ năm 2009. Với thế mạnh có mạng lưới phục vụ, vận chuyển phủ khắp nước (17.000 điểm phục vụ), Cty làm rất tốt nhiệm vụ chuyển sách tới các đối tượng thụ hưởng thuộc Đề án sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG