Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Phát huy vai trò người trẻ tiên phong

TPO - Từ ngày 14 - 18/9, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của Quốc hội, là một trong sự kiện đối ngoại đa phương quy mô lớn nhất trong năm 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức.
Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Phát huy vai trò người trẻ tiên phong ảnh 1