Có 63 kết quả :

Trước khi vào Đại nội, Vua và Hoàng hậu Nhật Bản dừng lại trước Ngọ môn - một biểu tượng của xứ Huế.

Nhật hoàng và Hoàng hậu thăm Đại nội, thưởng thức Nhã nhạc

TPO - Sáng 4/3, Nhật hoàng Akihito cùng Hoàng hậu Michiko lần đầu tiên đến thăm Đại nội Huế và có dịp thưởng thức Nhã nhạc ngay trong Hoàng cung nhà Nguyễn. Tại đây, Vua và Hoàng hậu Nhật Bản có dịp tận kiến 3 di sản văn hóa thế giới, gồm kiến trúc quần thể di tích Cố đô Huế, Thơ văn trên kiến trúc cung đình nhà Nguyễn, Nhã nhạc Cung đình Huế.