Có 1 kết quả :

Nước sạch đến cộng đồng và mục tiêu hoàn trả 100% nước dùng trong sản xuất của La Vie

Nước sạch đến cộng đồng và mục tiêu hoàn trả 100% nước dùng trong sản xuất của La Vie

Dự kiến trong quí 3 năm nay, khoảng 10.000 học sinh tại 28 trường học ở Tân Hưng (một huyện biên giới thường xuyên chịu ảnh hưởng từ hạn hán tại Long An) sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch từ các hệ thống lọc nước được tài trợ bởi Công ty TNHH La Vie, một thành viên của Tập đoàn Nestlé.