Hỗ trợ ít nhất 500 triệu đồng cho mỗi tàu cá đóng mới

Ảnh Vtv.vn
Ảnh Vtv.vn
TP - Ngày 18/12, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng từ nguồn ngân sách thành phố hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Theo đó, mức hỗ trợ được quy định cụ thể: 500 triệu đồng/tàu từ 400-dưới 600CV; 600 triệu đồng/tàu 600CV-dưới 800CV; 800 triệu đồng/tàu 800CV trở lên. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ 100% phí và lệ phí đăng ký, đăng kiểm, đăng ký kinh doanh cho tàu đóng mới. 

Đối tượng áp dụng là tổ chức có trụ sở chính, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng ít nhất 1 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đăng kí đóng mới tàu cá. 

Chủ tàu phải cam kết đưa tàu vào hoạt động trong thời gian tối thiểu 7 năm tại Đà Nẵng kể từ ngày nhận được chính sách hỗ trợ lần đầu và phải đóng tàu tại các cơ sở đóng tàu trên địa bàn TP.

MỚI - NÓNG