Có 4 kết quả :

Đồng Nai có tân Bí thư Tỉnh Đoàn

Đồng Nai có tân Bí thư Tỉnh Đoàn

TPO - Chị Hồ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai vừa được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai với 100% số phiếu đồng ý. Trước đó, chị Hồng Nguyên là Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai.  
Chị Hồ Hồng Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị

Tỉnh Đoàn Đồng Nai có nữ Bí thư

TPO - Chiều 8/2, Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2017 - 2022 không thường kỳ đã bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai. Theo đó, chị Hồ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai.