Có 91 kết quả :

Sách dịch thiếu nhi cũ và mới - rằng hay thì thật là hay...

Sự trống trải và sự thách thức

TP - Hôm qua tôi hỏi một nhà văn danh tiếng, đánh giá thế nào về văn học dành cho thiếu nhi. Anh nói khá nặng lời: “Đa số là bất tài ăn dỗ trẻ con, được mỗi “Đất rừng phương Nam” (Đoàn Giỏi), “Dế mèn  phiêu lưu ký” (Tô Hoài)... Thấy đám viết cho thiếu nhi là trong bụng đã coi thường”.