Hà Nội sắp lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Hà Nội sắp lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo
TP - HĐND TP Hà Nội vừa có thông báo về nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Cụ thể, kỳ họp thứ 7 dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tuần cuối tháng 6 hoặc tuần đầu tháng 7/2013.

> Sẵn sàng cho công tác lấy phiếu tín nhiệm
> Đổi mới bộ máy giúp việc của Quốc hội

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các báo cáo thường kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đặc biệt, HĐND TP sẽ xem xét 7 tờ trình về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG