Hà Nội khảo sát mức độ hài lòng của người dân về giáo dục, y tế, môi trường

TPO - UBND thành phố Hà Nội sẽ triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công như giáo dục, y tế, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo kế hoạch, đối tượng khảo sát là người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ: Giáo dục công, y tế công, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Phạm vi khảo sát được tiến hành trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Địa điểm khảo sát dịch vụ giáo dục công tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc 12 quận, huyện, thị xã (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm).

Dịch vụ y tế công khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của thành phố, gồm tuyến y tế thành phố (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội); tuyến y tế cơ sở thuộc 10 huyện (Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thường Tín, Mê Linh).

Dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường khảo sát người dân trên địa bàn thành phố tại 12 quận, huyện, thị xã (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm).

Thời gian khảo sát bắt đầu từ tháng 8/2019 và hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 30/11/2019.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu đảm bảo tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, mục tiêu đề ra; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai. Kết quả đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế đối với từng dịch vụ công.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 170 về “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 140 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện tốt việc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý kiến xây dựng của nhân dân về công tác quản lý, điều hành, thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức...; tiếp tục thực hiện hai quy tắc ứng xử đã ban hành; thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định...

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của chính quyền các cấp; đưa kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền vào đánh giá thi đua đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm