Hà Nội: 5 Ban quản lý có gần 1.000 cán bộ

Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cho 5 Ban QLDA chuyên ngành ngày 31/12/2016
Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cho 5 Ban QLDA chuyên ngành ngày 31/12/2016
TPO - Số liệu của đợt khảo sát về tình hình triển khai nhiệm vụ của 5 Ban quản lý dự án chuyên ngành của Hà Nội cho thấy, có gần 1.000 cán bộ. Điều đáng nói, theo đánh giá số lượng cán bộ, người lao động nhiều hơn so với khối lượng công việc mà các Ban này được giao triển khai.

Đợt khảo sát cuối tháng 8 vừa qua của liên ngành thành phố Hà Nội về tình hình triển khai nhiệm vụ của 5 Ban quản lý dự án (Ban QLDA) chuyên ngành gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Ban đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường.

Hà Nội: 5 Ban quản lý có gần 1.000 cán bộ ảnh 1 Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cho 5 Ban QLDA chuyên ngành ngày 31/12/2016

Qua khảo sát cho thấy, hiện ở 5 Ban trên có đến 984 cán bộ, trong đó có 711 cán bộ công chức, viên chức; 273 người thuộc diện lao động hợp đồng.

Theo đánh giá, căn cứ số lượng cán bộ và nhiệm vụ được giao thì số lượng cán bộ, người lao động tại các Ban này nhiều hơn so với khối lượng công việc tương ứng số lượng dự án, kế hoạch vốn được giao triển khai.

Theo chủ trương, các Ban quản lý dự án này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố, hoạt động trên nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, theo đánh giá có Ban việc lo đủ kinh phí để trả lương cho cán bộ, người lao động năm 2017 còn gặp khó khăn.

Liên ngành thành phố đã yêu cầu các Ban quản lý này phải tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị. Trong đó,  xây dựng bộ máy tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, tinh nhuệ để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Từ đó đảm bảo nguồn thu để tự chủ kinh phí đáp ứng chi trả lương cho cán bộ, người lao động.

Được biết, ngày 31/12/2016, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập 5 Ban QLDA chuyên ngành thành phố Hà Nội.

Theo lãnh đạo Hà Nội, việc sắp xếp, tổ chức lại các Ban QLDA này nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bên cạnh việc hoàn thành sắp xếp 22 Sở, ngành và tương đương.

Theo đó, từ 24 Ban QLDA xuống còn 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành. Cụ thể, Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội (sáp nhập từ 8 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP. Hà Nội (sáp nhập từ 7 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hà Nội (sáp nhập từ 3 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Văn hóa xã hội TP. Hà Nội (sáp nhập từ 3 đơn vị): Ban QLDA đầy tư xây dựng Công trình Cấp thoát nước và môi trường TP. Hà Nội (sáp từ 3 đơn vị).

Các Ban QLDA nói trên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố, hoạt động trên nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

Cơ cấu tổ chức của các ban này gồm Giám đốc và không quá 3 Phó giám đốc; các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; văn phòng, kế hoạch tổng hợp, thiết kế dự án...

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội nhận 1,359 triệu liều vắc xin Vero Cell

Hà Nội nhận 1,359 triệu liều vắc xin Vero Cell

TPO - Tới sáng 19/9, Việt Nam đã tiêm được 34,1 triệu liều vắc xin. Trong đó, Hà Nội đã tiêm được hơn 6,4 triệu liều, với hơn 5,7 triệu liều là mũi 1 và hơn 700.000 liều mũi 2. Từ ngày 8-16/9, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã có ít nhất 4 quyết định phân bổ cho Hà Nội khoảng 3,7 triệu liều vắc xin .