Giáo dục thế hệ trẻ kiên định lý tưởng, sống trách nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cần chú trọng giáo dục thế hệ trẻ kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”, chiều 28/4.

Giáo dục thế hệ trẻ kiên định lý tưởng, sống trách nhiệm ảnh 1

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm.

Giáo dục lòng yêu nước từ thuở ấu thơ

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa mang tính chiến lược, có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 1895 của Thủ tướng.

Giáo dục thế hệ trẻ kiên định lý tưởng, sống trách nhiệm ảnh 2

GS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận T.Ư

GS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận T.Ư cho rằng, khát vọng cống hiến vốn tiềm tàng trong mỗi con người, nhất là lớp trẻ. Theo ông, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc là giải pháp căn cơ để ươm mầm và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi bạn trẻ.

“Lòng yêu nước là điều cao cả thiêng liêng, là giá trị nổi bật, kết tinh trí tuệ, đạo đức, lẽ sống, khí phách, lương tâm, danh dự của con người và dân tộc mà việc giáo dục phải đặc biệt chú trọng nuôi dưỡng, phát huy cho lớp trẻ. Đây là khởi nguồn để hình thành nhân cách làm người.

"Cần phải dạy cho thế hệ trẻ, từ tuổi ấu thơ đến tuổi thanh niên tình yêu Tổ quốc, bắt đầu từ quê hương mình đến đất nước, dân tộc và con người, hội tụ trong hai tiếng Việt Nam”, GS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

Theo GS Bảo, niềm tin và đức tin dẫn dắt sự lựa chọn giá trị, lý tưởng sống. Hành động là thước đo sự biểu hiện giá trị, độ trưởng thành nhân cách của mỗi người. Vì vậy, phải làm cho mỗi đứa trẻ biết xúc động, biết quan tâm, biết bày tỏ lòng biết ơn trước những gì làm nên quê hương, lịch sử, tình nghĩa con người; không thờ ơ, dửng dưng, vô cảm.

Xây dựng giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư khẳng định, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trong đó, giáo dục đạo đức là nền tảng, được thể hiện qua phương châm dạy học “Tiên học lễ, hậu học văn”, là “dạy chữ, dạy người, dạy nghề”.

Giáo dục thế hệ trẻ kiên định lý tưởng, sống trách nhiệm ảnh 3

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nghĩa lưu ý, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là lớp người trẻ, đang có nhiều sự thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu không được chăm lo, bồi dưỡng thường xuyên, rất dễ phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ, dao động, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Vì vậy, cần chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục, cần sự tham gia của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường. Và, chính thế hệ trẻ cũng phải ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, tự bồi đắp ước mơ, hoài bão, góp sức xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Giáo dục thế hệ trẻ kiên định lý tưởng, sống trách nhiệm ảnh 4

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, T.Ư Đoàn chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng gắn liền với xây dựng giá trị văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong thời gian tới là tạo ra những môi trường sinh động, hấp dẫn, để lôi cuốn, tập hợp và cỗ vũ thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của truyền thống văn hóa dân tộc.

Chuẩn mực thanh niên Việt Nam thời kỳ mới dựa trên nền tảng văn hóa, xem những giá trị về đạo đức, cốt cách con người Việt Nam với những đặc trưng như: thủy chung, nghĩa tình, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, vị tha, nhân ái, kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo… là hành trang bước ra thế giới.

Bên cạnh đó, xác lập các tiêu chí, chuẩn mực thanh niên Việt Nam thời kỳ mới dựa trên nền tảng văn hóa, xem những giá trị về đạo đức, cốt cách con người Việt Nam với những đặc trưng như: thủy chung, nghĩa tình, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, vị tha, nhân ái, kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo… là hành trang bước ra thế giới.

T.Ư Đoàn cũng sẽ triển khai nhiều giải pháp để góp phần chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc. Khởi nguồn đầu tiên là các diễn đàn, tọa đàm tham vấn chính sách; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các phong tục, tập quán, lễ hội, di sản văn hóa… của dân tộc; cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về văn hóa; liên hoan văn nghệ sĩ trẻ toàn quốc …

Giáo dục thế hệ trẻ kiên định lý tưởng, sống trách nhiệm ảnh 5

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, ngay sau khi Chương trình 1895 được Thủ tướng ban hành, Bộ đã phối hợp với T.Ư Đoàn, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong toàn quốc xây dựng kế hoạch triển khai trong toàn ngành giáo dục với nhiều hình thức, phương pháp thiết thực nhằm phát huy niềm say mê, khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến ở mỗi học sinh, sinh viên.

Từ Hội nghị này, Bộ trưởng Sơn mong Chương trình 1895 được triển khai sâu rộng, đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vào chương trình hành động của ban, bộ, ngành, địa phương.

Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra.

MỚI - NÓNG
Ấn tượng đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của một cựu đại biểu Quốc hội
Ấn tượng đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của một cựu đại biểu Quốc hội
TPO - “Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đều rất cởi mở, dễ gần, luôn điềm tĩnh, hiền hòa với nụ cười giản dị”, GS. Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chia sẻ với PV Tiền Phong về ký ức đặc biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.