Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trình độ chuyên môn cho thanh niên

Anh Nguyễn Thái Hà và đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn tham quan địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang
Anh Nguyễn Thái Hà và đoàn viên cơ quan T.Ư Đoàn tham quan địa chỉ đỏ 48 Hàng Ngang
TPO - Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 bày tỏ nguyện vọng Đại hội có nhiều bước đột phá trong lãnh chỉ đạo, quan tâm tạo môi trường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tham mưu cho đoàn viên thanh niên.

Anh Nguyễn Thái Hà - Bí thư Đoàn Thanh niên T.Ư Đoàn là một trong số nhiều đại biểu trẻ tham dự Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025, bày tỏ: Tôi cảm thấy vui mừng, vinh dự lần đầu tiên tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan. Qua các nội dung đã thảo luận, tham góp tại Đại hội, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Anh Hà đồng thời mong muốn Đại hội sẽ có nhiều bước đột phá trong lãnh chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên toàn quốc; đồng thời quan tâm chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn.

 Cấp ủy khóa mới luôn có chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Đoàn thanh niên cơ quan, đặc biệt là hoạt động tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ T.Ư Đoàn trong giai đoạn hiện nay; đấu tranh phản biện các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

 Đồng thời, giáo dục lý tưởng cách mạng qua phong trào hành động cách mạng như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo. Đồng hành tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tham mưu.

MỚI - NÓNG