Thanh tra việc xuất bản sách giáo khoa

Thanh tra việc xuất bản sách giáo khoa

Chính phủ yêu cầu thanh tra tài chính và công tác xuất bản sách giáo khoa phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông tại NXB Giáo dục, làm rõ những nội dung liên quan đến sự độc quyền trong việc xuất bản SGK của NXB Giáo dục.
Đã đến lúc xóa bỏ độc quyền in sách giáo khoa

Đã đến lúc xóa bỏ độc quyền in sách giáo khoa

TP - "Xóa bỏ độc quyền trong in SGK vào thời điểm này là hợp lý, vì điều này không những phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế thị trường mà còn đảm bảo quyền cạnh tranh trong kinh doanh...", Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ bày tỏ.