Cách dùng các đại từ quan hệ

Cách dùng các đại từ quan hệ

TPO - Trong tiếng anh, đại từ quan hệ được sử dụng rất rộng rãi ở cả văn nói và văn viết. Không phải ngẫu nhiên, người ta coi đại từ quan hệ là một trong “tứ trụ” trong cấu trúc tiếng anh.