13 tuổi làm cha

13 tuổi làm cha

TP - Phụ huynh và nhà hoạt động xã hội ở Anh lo ngại trước xu hướng tự do thái quá trong giới trẻ khi báo chí đưa tin một thiếu niên làm cha ở tuổi 13.