Có 13 kết quả :

El Chapo bị bắt năm 2014.

Đế chế ma túy tàn độc của ông trùm El Chapo

Thành phố Badiraguato là một trong những khu vực nghèo nhất Mexico. Thanh niên ở đây chẳng có mấy việc làm ngoài buôn bán ma túy. Cả khu vực thành phố rộng 2.300 dặm vuông với 450 thị trấn rải rác khắp khu vực núi hiểm trở chỉ có 38 cảnh sát, 5 xe cảnh sát.