Có 4 kết quả :

VNR nói có nguy cơ dừng chạy tàu vì vướng mắc khi chuyển về UBQLV (ảnh minh họa)

Ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu: Ai chịu trách nhiệm?

TP - Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), để xảy ra tình trạng 20 doanh nghiệp đường sắt lao đao như hiện nay bắt nguồn từ việc thiếu hợp tác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Ngân sách đã có, vấn đề còn lại là Bộ Giao thông Vận tải cần họp với Cục Đường sắt và VNR để ký hợp đồng giải ngân vốn.