Đùa giỡn trước đầu ôtô trên con đường ngập nước ở Hà Nội

Nhóm thanh niên vừa đùa giỡn trên tỉnh lộ ngập nước ở ngoại thành Hà Nội vừa té nước vào các xe đi qua, thậm chí nhảy cả ra trước đầu ôtô trêu đùa.