Đổi tên Cục Cảnh sát Biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển

Đổi tên Cục Cảnh sát Biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển
TP - Theo Nghị định 96/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam cụm từ “Cục Cảnh sát Biển” được đổi thành “Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển”;

> Nâng cấp Cục Cảnh sát biển
> Cảnh sát biển nhận ba tàu hiện đại

Cụm từ “Cục trưởng Cục Cảnh sát Biển” thay đổi thành “Tư lệnh Cảnh sát Biển”, thay đổi cụm từ “Vietnam Marine Police” thành “Vietnam Coast Guard”. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam là Vietnam Coast Guard.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu có hình quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại thành phố Hà Nội; kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp và được ghi riêng một mục trong tổng kinh phí hoạt động của Bộ Quốc phòng. Tư lệnh, Chính ủy, Phó Chính ủy và các Phó Tư lệnh Cảnh sát Biển do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nghị định 96/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG