Độ tuổi kết hôn trung bình sớm nhất ở Việt Nam là bao nhiêu?

TPO - Người dân tỉnh, thành nào kết hôn muộn nhất, sớm nhất? Chú rể của dân tộc nào không đi đón cô dâu trong ngày cưới? Vỗ mông chọn vợ là phong tục của người dân tộc nào?
 Độ tuổi kết hôn trung bình sớm nhất ở Việt Nam là bao nhiêu?

1. Độ tuổi kết hôn trung bình sớm nhất ở Việt Nam là bao nhiêu?

 • icon

  21,5

 • icon

  21,8

 • icon

  21,9

 Đỉnh núi cao thứ hai ở Việt Nam nằm ở tình này?

2. Đỉnh núi cao thứ hai ở Việt Nam nằm ở tình này?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Người dân tỉnh, thành nào kết hôn muộn nhất?

3. Người dân tỉnh, thành nào kết hôn muộn nhất?

 • icon

  Hà Nội

 • icon

  TP.HCM

 • icon

  Đà Nẵng

Chú rể của dân tộc nào không đi đón cô dâu trong ngày cưới?

4. Chú rể của dân tộc nào không đi đón cô dâu trong ngày cưới?

 • icon

  Bố Y

 • icon

  Nùng

 • icon

  Thái

Vỗ mông chọn vợ là phong tục của người dân tộc nào?

5. Vỗ mông chọn vợ là phong tục của người dân tộc nào?

 • icon

  Người Mông

 • icon

  Người Chru

 • icon

  Người Mường

Những chàng trai đến tuổi trưởng thành được phép tới “ngủ thăm” nhà cô gái là tục lệ của người dân tộc nào?

6. Những chàng trai đến tuổi trưởng thành được phép tới “ngủ thăm” nhà cô gái là tục lệ của người dân tộc nào?

 • icon

  Người Thái

 • icon

  Người Mường

 • icon

  Người Khơ- me

Người Thái ở rể 3 năm mới được cưới? Điều này đúng hay sai?

7. Người Thái ở rể 3 năm mới được cưới? Điều này đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

 Tục cưới 2 lần của người dân tộc nào?

8. Tục cưới 2 lần của người dân tộc nào?

 • icon

  Người Tà Ôi

 • icon

  Người Nùng

 • icon

  Người Paco

MỚI - NÓNG