Điểm thi ở Sơn La và Lạng Sơn cao bất thường như thế nào?

2 thí sinh ở Sơn La thi thử có điểm rất thấp lại đạt điểm gần như tuyệt đối môn Toán và Tiếng Anh; danh sách điểm Văn của thí sinh tự do ở Lạng Sơn cũng cao bất thường.

Có thể bạn quan tâm