Dịch chuyển tòa khách sạn 5.000 tấn ở Trung Quốc

Một tòa khách sạn 64 năm tuổi nặng 5.000 tấn ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã được chuyển tới vị trí mới cách chỗ cũ 35,5 mét bằng hệ thống rãnh trượt.

Có thể bạn quan tâm