Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên

đại biểu Nguyễn Thạch Thảo đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô trình bày tham luận. Ảnh: Như Ý
đại biểu Nguyễn Thạch Thảo đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô trình bày tham luận. Ảnh: Như Ý
TPO - Tại phiên trọng thể, tham luận tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI, đại biểu Nguyễn Thạch Thảo đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô đã trình bày tham luận với nhiều đề xuất.

Đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô, đại biểu Nguyễn Thạch Thảo đã phát biểu tham luận về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên và có đề xuất 6 giải pháp.

Trong đó, giải pháp đầu tiên là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác giáo dục của Đoàn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu Thủ đô; tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, phải bồi đắp và củng cố niềm tin của thanh thiếu nhi đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại về những vấn đề thanh niên đang quan tâm, đang cần hỗ trợ, định hướng, qua đó truyền lửa nhiệt tình cách mạng và củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ.

Trong quá trình tổ chức giáo dục cần kết hợp sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội; hiệu quả từ các mô hình “Gia đình tình nguyện – Cộng đồng tình nguyện”, mô hình 3+ở khu vực địa bàn đô thị (Thanh niên, Phụ nữ, Cựu Chiến binh), 5+ ở khu vực địa bàn nông thôn (Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân, Liên đoàn lao động).

Bên cạnh đó,nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là ở các địa bàn nhạy cảm. Xây dựng kênh thông tin; đề cao vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện của thanh niên, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển, hoàn thiện nhân cách.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác giáo dục. Đoàn thanh niên thành phố đã cụ thể hóa cho từng khối đối tượng, triển khai với nhiều phương thức, mô hình phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của thanh thiếu niên.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã xuất hiện và được nhân rộng trong toàn thành phố. Từng cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên chủ động thiết kế, lựa chọn những chương trình, việc làm cụ thể trong học tập và làm theo lời Bác. Với cách làm như vậy, những năm qua, Thành đoàn Hà Nội đã phát hiện và tôn vinh nhiều tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô.

MỚI - NÓNG