Đầu tư nông nghiệp được hỗ trợ 100% lãi suất

TP - Ngân hàng Agribank vừa chính thức áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, các khoản vay để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được ngân hàng hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 2 năm đầu, 50% trong năm thứ 3.

Việc hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất chỉ áp dụng đối với các khoản vay khách hàng trả nợ đúng hạn. Những khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn sẽ không được hưởng hỗ trợ kể từ thời điểm phát sinh nợ xấu.

MỚI - NÓNG