Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum
TPO - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Kon Tum cần tập trung khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp để phát triển.

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc với 346 đại biểu đại diện hơn 29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Đây là Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Báo cáo Chính trị của Tỉnh ủy Kon Tum do ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, trình bày tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân 9,13%/năm; thu ngân sách nhà nước tại Kon Tum đến năm 2020 đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, tổng sản phẩm trong tỉnh Kon Tum (GRDP) ước đạt hơn 25,8 nghìn tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người ở Kon Tum tăng từ hơn 1,4 nghìn USD năm 2015 lên hơn 2 nghìn USD (hơn 46 triệu đồng) vào cuối năm 2020. Đến nay, Kon Tum có hơn 3,1 nghìn doanh nghiệp với vốn đăng ký hơn hơn 35,2 nghìn tỷ đồng (tăng 916 doanh nghiệp, tăng hơn 9,9 nghìn tỷ đồng so với năm 2015).

Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội ảnh 1Ông Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum

Theo báo chính trị trình bày tại Đại hội, đến nay diện tích "quốc bảo" sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác tiếp tục được mở rộng, trồng mới, tạo ra vùng chuyên canh nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến; đã phát triển được 1,5 nghìn ha dược liệu, trong đó có 630 ha sâm Ngọc Linh, 901 ha cây dược liệu khác như đẳng sâm, đương quy...sản lượng ước đạt hơn 4,6 nghìn tấn.

 Cùng với đó, ngành chăn nuôi ở Kon Tum đã chuyển dịch mạnh từ nhỏ lẻ sang tập trung, liên kết với ứng dụng công nghệ cao. Nuôi trồng, khai thác thủy sản tỉnh Kon Tum đã tăng trưởng khá, sản lượng thủy sản năm 2020 đạt hơn 4,8 nghìn tấn (tăng 1.543 tấn so với năm 2015). Lĩnh vực lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, diện tích rừng tự nhiên được phục hồi do khoanh nuôi bảo vệ 2,1 nghìn ha, góp phần duy trì và nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh Kon Tum lên 63% (tăng 0,37% so với đầu nhiệm kỳ).

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Kon Tum được tăng cường, hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum kết nạp hơn 5,8 nghìn đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết…

Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội ảnh 2Quan cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Kon Tum

Đồng chí Nguyễn Văn Bình thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, mặc dù là tỉnh miền núi, biên giới và còn nhiều khó khăn của khu vực Tây Nguyên nhưng đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo; khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 và đạt các kết quả toàn diện trên các mặt phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội cần phân tích đánh giá làm rõ các tiềm năng thế mạnh cũng như các tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó xác định các giải pháp cụ thể, thiết thực để sớm khắc phục có hiệu quả các điểm còn hạn chế, đồng thời khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội nhanh, toàn diện và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội ảnh 3Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới đã được xác định trong văn kiện trình Đại hội; đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước cải thiện đời sống, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đánh giá Kon Tum là tỉnh có tiềm năng lớn về tài nguyên đất, rừng, dược liệu và năng lượng sạch. Bởi vậy, tỉnh này cần tập trung khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế rừng, đất rừng, đất nông nghiệp để phát triển, hình thành vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, như các loại cây ăn quả, cây dược liệu; nhất là sâm Ngọc Linh gắn với nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

 Ngoài ra, Kon Tum cần thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ, nhằm tạo thu nhập, sinh kế cho người dân sống gần rừng. Bên cạnh đó, Kon Tum cần tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và các tỉnh Nam Lào, Đông bắc Campuchia, trong đó phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y trong việc thúc đẩy thương mại qua biên giới.

Cùng với đó, Kon Tum cần tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được Quốc hội thông qua, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Kon Tum chú trọng đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi xâm phạm đến chủ quyền biên giới quốc gia, các hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới...

  
Đảng bộ tỉnh đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên tổ chức Đại hội ảnh 4Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum Dương Văn Trang phát biểu tại Đại hội

Về phương hướng sắp tới, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đề ra chủ trương tập trung thu hút đầu tư các cơ sở chế biến, sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ dược liệu, phấn đấu phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu Quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn nhất cả nước vào năm 2025, với diện tích sâm Ngọc Linh khoảng 4,5 nghìn ha; các cây dược liệu khác khoảng 10 nghìn ha; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi, phát triển chăn nuôi đại gia súc (dê, bò) lấy thịt, sữa tại các huyện Sa Thầy, Kon Plông và một số vùng có điều kiện…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ kéo dài đến ngày 25/9. Chiều nay, 23/9 sẽ bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI.

MỚI - NÓNG