Có 10 kết quả :

Tin vắn 23 - 6

Tin vắn 23 - 6

TP - Nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND thành phố, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban. UBND thành phố yêu cầu, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong thời gian diễn ra kỳ họp không đi công tác ra ngoài Hà Nội, dự họp đầy đủ. Kỳ họp thứ năm HĐND thành phố sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 14-7 tới.