Đà Nẵng sẽ có cơ chế thu hút 'người có tài năng đặc biệt' trên các lĩnh vực quan trọng

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng đang hoàn thiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng và thu hút người tài công tác trong lĩnh vực công. Ảnh: Nguyễn Thành
Đà Nẵng đang hoàn thiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng và thu hút người tài công tác trong lĩnh vực công. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Về thu hút, trọng dụng người có tài năng, đề án xác định tập trung thu hút ngắn hạn các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trên các lĩnh vực quan trọng là y tế, giáo dục và 5 lĩnh vực mũi nhọn được xác định theo Nghị quyết 43-NQ/TW

Ngày 13/12, UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo về tình hình, kết quả xây dựng, triển khai đề án “Một số cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” trình HĐND TP Đà Nẵng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, (HĐND TP khoá X).

Theo đó, đề án được thực hiện theo chương trình làm việc của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng năm 2021, thông báo số 73 ngày 16/3/2021 của Thường trực Thành ủy về việc xây dựng Đề án Phát triển nguồn nhân lực TP Đà Nẵng đến năm 2030.

UBND TP đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu và xây dựng “Đề án Phát triển nguồn nhân lực khu vực công thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

UBND TP Đà Nẵng cho biết: Căn cứ theo tình hình thực tế và yêu cầu đặt ra, Sở Nội vụ đã xác định lại phạm vi nghiên cứu thành “Một số cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và thu hút, trọng dụng người có tài năng công tác trong khu vực công của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” để phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu.

Đà Nẵng sẽ có cơ chế thu hút 'người có tài năng đặc biệt' trên các lĩnh vực quan trọng ảnh 1

UBND TP Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho đề án vào ngày 28/10/2021. Ảnh: Nguyễn Thành

Việc xây dựng đề án được nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn công tác quản lý nhân lực khu vực công cần có những định hướng, giải pháp mới để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Đề án tập trung vào hai nhóm giải pháp: đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; và đổi mới cách thức thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp với triển khai các cơ chế, chính sách trọng dụng người có tài năng đang công tác trong khu vực công.

Đối với nhóm giải pháp đào tạo, bên cạnh các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh theo quy định, đề án chú trọng đến các khóa đào tạo chuyên sâu để tạo nguồn chuyên gia tham mưu hoạch định chính sách, bồi dưỡng kỹ năng quản lý chính quyền đô thị và đào tạo cán bộ thông qua thực tiễn công tác (bằng hình thức điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ…).

Về thu hút, trọng dụng người có tài năng, đề án xác định tập trung thu hút ngắn hạn các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trên các lĩnh vực quan trọng là y tế, giáo dục và 5 lĩnh vực mũi nhọn được xác định theo Nghị quyết 43-NQ/TW. Đồng thời, xây dựng các chính sách đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng, khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ… nhằm góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh chính trị, đảm bảo cho nhu cầu phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố.

Dự thảo đề án đã được báo cáo Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng, lấy ý kiến của các chuyên gia tư vấn, cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác, nghiên cứu, các cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội thảo để tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ngành, các tổ chức hội, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Hiện, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề án.

MỚI - NÓNG