Cuối năm 2015 thông qua Luật biểu tình

Cuối năm 2015 thông qua Luật biểu tình
TPO - Chiều nay, 30/5, Quốc hội biểu quyết với đa số phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội nhất trí cao với chủ trương bổ sung đưa dự án Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 9 (đầu năm 2015) và thông qua ở kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2015).

Trước đó, qua thảo luận, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm đưa Luật Biểu tình vào Chương trình.

Theo báo cáo Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, có 19 ý kiến (ở 11 Tổ) đề nghị đưa Luật biểu tình vào chương trình.

Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị có thể cho ý kiến về dự án Luật Biểu tình ngay tại kỳ họp thứ 8, thông qua tại kỳ họp thứ 9.

MỚI - NÓNG