Có 1 kết quả :

 Nhiều người phải tự làm khẩu trang để dùngẢnh: Reuters

Cuộc chiến khẩu trang

TP - Khi đại dịch COVID-19 lan khắp thế giới, đặc biệt ở châu Âu và Mỹ hiện nay, một cuộc tranh giành khẩu trang và thiết bị y tế toàn cầu đang diễn ra trên toàn cầu. Nhiều nước cáo buộc Mỹ cố “nẫng tay trên” đặt hàng của họ.