Cử tri hãy ghi nhớ những người mình đã bầu

Cử tri hãy ghi nhớ những người mình đã bầu
TP - Hôm nay, cử tri cả nước ta đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp. Đây là ngày hội dân chủ, chính trị, pháp lý, trọng đại của đất nước.

> Hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử
> Phải giám sát mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn
> Tổng tuyển cử năm 1946 qua những bức ảnh lần đầu công bố

Người dân thành phố Ninh Bình tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIII
Người dân thành phố Ninh Bình tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Minh Đức

Bởi, trong ngày này, nhân dân - chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước- bằng phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, tự do bày tỏ ý chí lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình lập ra chính quyền nhà nước ở 4 cấp.

1) Bầu cử chính là phương thức thể hiện cội nguồn của quyền lực nhà nước là ở nhân dân, bản chất dân chủ của một nhà nước là do nhân dân lập nên. Quyền uy của nhà nước có được bắt nguồn từ sự bỏ phiếu của nhân dân. Vì vậy, bầu cử như là một trong những phương thức thừa nhận của nhân dân

2) Bầu cử phải thực sự trở thành ngày hội dân chủ để cho “toàn thể quốc dân tự do lựa chon những người có tài, có đức gánh vác công việc của nhà nước” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trọng cuộc bầu cử đầu tiên ở nước ta sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Làm cho bầu cử trở thành một phương thức, một giải pháp thực chất để nhân dân bàn giao quyền, ủy quyền và kiểm soát quyền lực của nhà nước. Bầu cử còn là sự kiện pháp lý trọng đại của đất nước.

Tôi mong muốn ở cuộc bầu cử này, cử tri hãy xem xét một cách kỹ càng, cân nhắc một cách thận trọng trước khi gạch ai trong danh sách ứng viên. Đồng thời cố gắng ghi nhớ những người mình đã bầu để có thể theo dõi, giám sát họ trong quá trình làm đại biểu, thiết lập được mối quan hệ tác động qua lại giữa đại biểu và cử tri, trong quá trình hoạt động của đại biểu.

3) Những đại biểu trúng cử phải gánh vác trách nhiệm rất nặng nề. Hai nhiệm kỳ làm đại biểu QH tôi thấy làm đại biểu dân cử rất khó. Đại biểu không những phải am hiểu thực tiễn cuộc sống, am hiểu con người, mà còn phải có kỹ năng hoạt động nghị trường.

Hoạt động đại biểu phải thông qua diễn thuyết bằng ngôn ngữ, lời nói của mình, tranh luận, phản biện, đóng góp ý kiến. Mà đã nói là dễ va chạm, dẫn đến, người này thích, người kia không đồng tình. Do vậy, đại biểu phải có bản lĩnh, mà muốn có bản lĩnh thì phải am hiểu, nắm chắc thông tin, có cái tâm tốt.

4) Người dân muốn QH ban hành luật tốt hơn, giám sát mạnh mẽ hơn nữa để phòng, chống có hiệu quả hơn sự tha hoá của bộ máy nhà nước; quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước một cách thực chất hơn, hợp lòng dân hơn.

Giữa Đại hội Đảng và kỳ bầu cử này chỉ cách nhau một thời gian ngắn. Do vậy, dưới ánh sáng của Đại hội Đảng XI, nhân sự của Đại hội Đảng các cấp được chuyển hoá vào bộ máy nhà nước thông qua kỳ bầu cử diễn ra hôm nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG