Có 1 kết quả :

Công ty CP Sự kiện và Ẩm thực Hapro vinh dự là đơn vị phục vụ tiệc trà lưu động tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015)

Công ty CP sự kiện và ẩm thực Hapro: chủ động vượt khó thời hậu COVID-19

Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế của Việt Nam, trong đó, lĩnh vực dịch vụ ăn uống bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu tác động rõ nét nhất. Để “bù đắp” lại những tổn thất nặng nề bởi dịch bệnh, Công ty CP Sự kiện và Ẩm thực Hapro - đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã khẩn trương xây dựng các giải pháp đồng bộ nhằm thích nghi trước tình hình mới, chủ động vượt khó thời hậu Covid-19.