Công tác tuyên giáo: Gắn chặt đời sống, lấy thực tiễn làm gốc

Quang cảnh của Hội thảo khoa học Công tác tuyên giáo của Đảng. Ảnh: PV
Quang cảnh của Hội thảo khoa học Công tác tuyên giáo của Đảng. Ảnh: PV
TP - Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn. 

Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý đều nói, công tác tuyên giáo không chỉ đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển mà còn đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ði trước - mở đường

Đề dẫn hội thảo, ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư nói, nhìn lại chặng đường 90 năm lịch sử hào hùng, vẻ vang, dưới sự dẫn dắt, giáo dục, rèn luyện của Đảng, ngành tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Theo ông Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận T.Ư, ngay từ khi mới thành lập, do nhận thức đúng tầm quan trọng đặc biệt của công tác tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm thành lập ngành tuyên giáo. Đây không chỉ là công cụ quan trọng, một bộ phận cấu thành trong hoạt động lãnh đạo của Đảng nói chung mà còn là bộ phận trọng yếu trực tiếp góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. “Trong suốt 90 năm qua, ở mỗi thời kỳ, công tác tuyên giáo luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong những đóng góp ấy, điều đọng lại trong gần 100 triệu người dân Việt Nam hiện nay chính là nhận thức chính trị và lòng tin đối với Đảng”, ông Linh nói.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo T.Ư) nói, thành tựu quan trọng về lý luận mà Đảng ta đạt được qua gần 35 năm đổi mới là đã hình thành được một hệ thống quan điểm lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, làm cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, ông cũng kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là một số nội dung của định hướng XHCN trong kinh tế thị trường, về nhà nước, thị trường và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường...

Đề cập lĩnh vực báo chí, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói, thực tế quy hoạch báo chí cho thấy, cơ quan chủ quản nào sâu sát với báo chí thì bàn việc triển khai rất nhanh, kịp thời, hiểu được vấn đề. Còn có những cơ quan khi bị xử lý sai phạm, mời chủ quản lên thì họ mới biết sai. Về kinh tế báo chí, ông Bảo cho hay, đang xây dựng một số cơ chế chính sách để hỗ trợ cơ quan báo chí. “Chúng ta nói báo chí phải là công cụ tư tưởng của Đảng, cơ quan tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhưng trong thực tế chính sách về thuế chúng ta ứng xử với các cơ quan báo chí như doanh nghiệp”, ông Bảo phản ánh.

Góp phần giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc

Khái quát một số vấn đề nổi bật mà các tham luận đã nêu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nói, tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. “Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của công tác chính trị tư tưởng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, ông Thưởng nói.

Công tác tuyên giáo: Gắn chặt đời sống, lấy thực tiễn làm gốc ảnh 1 Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội thảo 

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, công tác tuyên giáo là công tác với con người, vì con người, đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Ông Thưởng nói trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

Đặc biệt, ông Thưởng lưu ý cần gắn chặt công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. “Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp; Mong muốn cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nói.

“Cần gắn chặt công tác tuyên giáo với thực tế đời sống, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng

MỚI - NÓNG