Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới ở Hà Nội gắn với thí điểm chính quyền đô thị

TPO - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn “Một số nội dung công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Luật số 47/2019/ QH14 và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội”.

Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội là Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, thực trạng HĐND phường hiện nay gồm chủ tịch và phó chủ tịch là đại biểu hoạt động chuyên trách; trưởng ban và phó trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm.

Theo Hướng dẫn, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 được định hướng 4 điểm. Cụ thể, chức danh chủ tịch HĐND phường do bí thư hoặc phó bí thư Đảng ủy phường kiêm nhiệm, trường hợp đặc biệt do ủy viên ban thường vụ Đảng ủy phường đảm nhiệm; phó chủ tịch HĐND phường chuyên trách tiếp tục tham gia thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn); đồng thời bố trí kiêm nhiệm các chức danh khác tại địa phương; các đồng chí cấp ủy viên là lãnh đạo các ban của HĐND phường tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn); sau ngày 1/7/2021, khi Nghị quyết số 97/2019/QH14 có hiệu lực, những người công tác tại HĐND phường sẽ được bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chính sách theo đúng quy định hiện hành.

Ở các quận, huyện, thị xã, Thường trực HĐND hiện nay gồm có chủ tịch, phó chủ tịch là đại biểu hoạt động chuyên trách; các ủy viên là trưởng ban. Thực hiện Luật số 47/2019/QH14, số lượng phó chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã sẽ chỉ còn 1 người (giảm 1 người so với Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành). Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy, chức danh chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã do bí thư hoặc phó bí thư quận, huyện, thị ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 kiêm nhiệm, trường hợp đặc biệt do ủy viên ban thường vụ cấp ủy đảm nhiệm; phó chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã hoạt động chuyên trách tiếp tục tham gia thường vụ cấp ủy hoặc cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 nếu còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc cơ cấu tham gia cấp ủy đối với lãnh đạo các ban HĐND quận, huyện, thị xã hoạt động kiêm nhiệm thì căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương.

Để chủ động trong công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 ở cấp xã, cấp huyện gắn với công tác cán bộ khi thực hiện Luật số 47/2019/QH14 và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội, Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn 6 nội dung định hướng bố trí, sắp xếp cán bộ. Đặc biệt, khi xây dựng phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020- 2025 phải gắn với công tác nhân sự lãnh đạo HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo đúng tinh thần của hai văn bản quan trọng trên. Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU nêu rõ: “Không kiện toàn bổ sung thêm phó chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã ở những địa phương hiện đang có 1 phó chủ tịch HĐND”.

Ở những quận, huyện, thị xã hiện đang có 2 phó chủ tịch HĐND, nếu cả hai đều đủ điều kiện tái cử thì xem xét, đánh giá năng lực, trình độ, kinh nghiệm, sở trường công tác để bố trí 1 phó chủ tịch HĐND chuyên trách và cơ cấu tham gia ban thường vụ cấp ủy (nếu chủ tịch HĐND là bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy); đồng thời bố trí 1 phó chủ tịch HĐND đảm nhiệm công tác khác phù hợp ngay tại địa phương hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều động sang địa phương, cơ quan, đơn vị khác cho phù hợp. Các đồng chí không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn tái cử cấp ủy hoặc có nguyện vọng thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 thì cấp ủy nghiên cứu, bố trí hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí công tác khác hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng yêu cầu, công tác nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tính đồng bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, công tác nhân sự phải bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp, bố trí cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ tạo sự ổn định, đoàn kết tại địa phương…

MỚI - NÓNG
Đội hỗ trợ nhân dân quận Bình Tân đêm đêm rong ruổi vá xe, sửa xe... miễn phí cho người đi đường
Những 'hiệp sĩ' đường đêm
TPO - Từ 20h30 – 0h các ngày trong tuần, một nhóm thanh niên ở quận Bình Tân (TPHCM) lại rong ruổi trên các cung đường của quận để hỗ trợ người đi đường gặp sự cố.

Có thể bạn quan tâm

'Cung đường vàng' chờ giải phóng 'lô cốt' sau 7 năm

'Cung đường vàng' chờ giải phóng 'lô cốt' sau 7 năm

TPO - Kể từ khi xây dựng rào chắn trên tuyến đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM) để làm Metro số 1, cuộc sống kinh doanh của người dân xung quanh bị ảnh hưởng khá nhiều. Đến nay, sau gần 7 năm tuyến đường này sẽ tháo dỡ rào chắn, cuộc sống người dân hai bên đường sắp được 'hồi sinh'...