Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới an sinh xã hội

Ngay sau Lễ khai mạc Hội nghị ASSA 36 ngày 17/9, các đại biểu bước vào Phiên toàn thể với chủ đề “Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới an sinh xã hội”.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận của các chuyên gia đến từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Hiệp hội An sinh xã hội thế giới (ISSA) và các tổ chức an sinh xã hội trên thế giới.

Với chủ đề “Tương lai của việc làm và an sinh xã hội”, ông Markus Ruck- Chuyên gia an sinh xã hội thuộc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã mang đến một góc nhìn tổng thể về những biến đổi của thị trường lao động, tác động đến mục tiêu an sinh xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Ông Raul Ruggia-Frick- đại diện Tổ chức An sinh xã hội thế giới (ISSA) tham luận với chủ đề “Công nghệ đối với an sinh xã hội: Xu hướng và tầm nhìn quốc tế”.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu cũng được nghe bài thuyết trình “Khai thác Dữ liệu lớn vì lợi ích xã hội” của ông Chandana Athauda (Dynamik Technologies); “Dự đoán an sinh xã hội trong kỷ nguyên nhận thức” của ông Tan Soo Eng (Silverlake Sistem Sdn Bhd).

MỚI - NÓNG