Có 4 kết quả :

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng tại ASSA 36

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng tại ASSA 36

Trong hai ngày 17 và 18/9, tại Hội nghị ASSA 36 ở Brunei, các đại biểu đến từ 20 tổ chức thành viên cùng trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện các vấn đề xoay quanh chủ đề chính: “Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới ASXH”.