Công nghệ in áo chỉ mất 3 phút ở Sài Gòn

Chọn hình, in ra một tấm phim đặc biệt sau đó bỏ vào máy in... mọi việc chỉ mất khoảng 3 phút.