Công an làm rõ vụ lập nhầm danh sách 231 người Ơ Đu vào đề án trăm tỷ ở Nghệ An

Công an làm rõ vụ lập nhầm danh sách 231 người Ơ Đu vào đề án trăm tỷ ở Nghệ An
TPO - Liên quan đến vụ việc lập nhầm danh sách 231 người Ơ Đu vào đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An do Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, công an tỉnh này đã vào cuộc làm rõ.

Đề án “Hỗ trợ phát triển KT - XH dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025” được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND vào tháng 8/2017 với tổng kinh phí 120 tỉ đồng (ngân sách Trung ương 90% và ngân sách đối ứng địa phương 10%). Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư quản lý thực hiện.

Phạm vi đề án được thực hiện tại hai bản Văng Môn và bản Đửa, nơi sinh sống tập trung dân tộc Ơ Đu thuộc hai xã Nga My và Lượng Minh của huyện Tương Dương (Nghệ An).

Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán của người Ơ Đu.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2015, người Ơ Đu ở Nghệ An có 179 hộ gia đình với 856 nhân khẩu. Về cơ bản, người Ơ Đu ở Nghệ An là cộng đồng có đời sống kinh tế - xã hội khó khăn, văn hóa truyền thống bị mai một và đang bị đồng hóa nhanh, ngôn ngữ gần như đã bị mất. Vậy nên, họ là cộng đồng được đặc biệt quan tâm.

Đề án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (2016 - 2020) với kinh phí 61,6 tỉ đồng; giai đoạn 2 (2021 - 2025) với kinh phí 58,4 tỉ đồng.

Đề án được chia thành 5 nội dung gồm: Đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ Ơ Đu; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào và phát triển du lịch cộng đồng; đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc Ơ Đu và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Công an làm rõ vụ lập nhầm danh sách 231 người Ơ Đu vào đề án trăm tỷ ở Nghệ An ảnh 1 Quyết định đưa bản Đửa ra khỏi đề án của UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 1303/QĐ-UBND.VX về việc phê duyệt chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu ở tỉnh Nghệ An năm 2019 dựa trên nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương hỗ trợ là 28,18 tỉ đồng.

Trong đề án nêu rõ, xã Lượng Minh có 45 hộ gia đình người Ơ Đu với 231 nhân khẩu, chủ yếu sống ở bản Đửa. Tuy nhiên, người dân bản Đửa phản ánh, địa bàn không có hộ gia đình dân tộc Ơ Đu nào sinh sống.

Ngày 26/9/2019, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 577/BDT-CSDT về việc đề nghị UBND tỉnh Nghệ An đưa bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương ra khỏi diện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. 

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3869/QĐ-UBND đồng ý việc đưa bản Đửa ra khỏi danh sách thôn bản được hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội mà đề án trước đó đã đưa ra.

MỚI - NÓNG