Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, MTTQ Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi trực tiếp để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng.

Ngày 14/7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng hai chuyên đề: “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” và “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận vào 4 nội dung liên quan đến vai trò, trách nhiệm và hoạt động của MTTQ Việt Nam được đề cập trong Đề án: nội dung đổi mới pháp luật bầu cử, nội dung thành lập thiết chế bảo vệ Hiến pháp, nội dung hoàn thiện cơ chế thực hiện quyền trưng cầu ý dân và quyền phúc quyết Hiến pháp và nội dung về thành lập Ủy ban Quốc gia về quyền con người, từ đó nhằm góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, MTTQ Việt Nam có vai trò nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi trực tiếp để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình tới Đảng và Nhà nước.

Nhắc tới câu nói của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ Việt Nam có ý nghĩa chính trị lớn lao với đất nước và dân tộc qua nhiều thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là trách nhiệm trong việc xây dựng 2 nội dung Đề án.

Các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước; vai trò hiệp thương của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử để từ đó lựa chọn, giới thiệu những người thực sự xứng đáng, đại diện cơ cấu, thành phần phản ánh được ý chí, nguyện vọng của người dân…

Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trao đổi bên lề cuộc làm việc

Chủ tịch nước đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến, từ đó tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, chỉnh sửa trên tinh thần phát huy dân chủ, có cơ sở khoa học thực tiễn và lý luận, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, định hướng XHCN, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong đại diện tiếng nói của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, đây là cơ sở để Đảng đoàn MTTQ Việt Nam xác định rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh cao cả là tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

MỚI - NÓNG