Cho ý kiến việc ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội

TP - Từ ngày 15 đến 17/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành phiên họp thứ 10. Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về việc cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ: Thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; Đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội và dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ ba.  

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm