Có 1 kết quả :

Dân bản Bẹ thu hoạch chè Shan tuyết. Ảnh: Quyết - Long

'Tứ đại danh trà' hấp dẫn hơn mây

TP - “Lên Tà Xùa săn mây” mấy năm gần đây đã trở thành một hành trình “phải đi” đối với dân xê dịch. Thế nhưng, lần này chúng tôi lên Tà Xùa, Sơn La không với mục đích săn mây, mà vì vùng chè Shan tuyết trên núi cao 1.800m so với mực nước biển.