Có 5 kết quả :

Đua nhau băm nát bờ bãi sông Đuống

Đua nhau băm nát bờ bãi sông Đuống

TP - Nhiều năm qua, hàng chục doanh nghiệp đã đua nhau đào đất bãi sông Đuống (Hà Nội) làm gạch, sử dụng hàng trăm ha làm nơi tập kết than, vật liệu, khai thác cát trái phép và xả nước thải độc hại trực tiếp xuống sông...