Chàng rể Pháp 10 năm ăn Tết Việt

Bruno Cerignat, một người đàn ông quốc tịch Pháp, hiện sinh sống cùng vợ tại xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) đã có 10 năm ăn Tết cổ truyền của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm