Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong

TPO - Ông Đặng Xuân Phong, 48 tuổi, Tiến sĩ Kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong ảnh 1