Chân dung Bí thư Quận ủy, Huyện ủy ở TPHCM

TPO - TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp quận huyện. Tiếp theo chân dung 12 Bí thư quận được đặt tên theo số thứ tự, Tiền Phong giới thiệu tiếp 12 các Bí thư Quận ủy, Huyện ủy của các quận, huyện được đặt tên chữ.
Chân dung Bí thư Quận ủy, Huyện ủy ở TPHCM ảnh 1