Câu lạc bộ Sinh viên toàn cầu NEU: Cộng đồng năng động trong thời đại toàn cầu hóa

0:00 / 0:00
0:00
NEU Global Student là mô hình câu lạc bộ đầu tiên về hợp tác quốc tế trong sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tạo ra cộng đồng cho sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã, đang và sẽ học tập ở nước ngoài có cơ hội giao lưu, học hỏi về văn hóa, chuyên môn, nghề nghiệp.

Câu lạc bộ Sinh viên Toàn cầu NEU (NGS - NEU Global Student) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức ra mắt trên nền tảng mạng xã hội và bắt đầu có những hoạt động đầu tiên.

Câu lạc bộ Sinh viên toàn cầu NEU (NGS - NEU Global Student) được thành lập vào năm 2022, trực thuộc cụm Học thuật Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thế giới càng ngày càng trở thành một mạng lưới phức tạp của những kết nối phụ thuộc lẫn nhau. Sự phát triển của xã hội, nhu cầu kết nối giữa con người với nhau bắt buộc mỗi cá nhân phải trở thành công dân toàn cầu. Giới trẻ Việt Nam không nằm ngoài xu thế tất yếu này, do đó mỗi cá nhân cần có sự hiểu biết về xu thế này để phát triển bản thân.

NEU Global Student là mô hình câu lạc bộ đầu tiên về hợp tác quốc tế trong sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Câu lạc bộ được thành lập với mục đích tạo ra cộng đồng cho sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã, đang và sẽ học tập ở nước ngoài có cơ hội giao lưu, học hỏi về văn hóa, chuyên môn, nghề nghiệp.

Sứ mệnh của NEU Global Student là thúc đẩy môi trường học tập quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hướng đến bồi dưỡng kiến thức và kĩ năng cho sinh viên trở thành những "sinh viên toàn cầu".

MỚI - NÓNG