Có 13 kết quả :

Lời dặn từ Đền thiêng hướng về Thủ đô năm ấy

Lời dặn từ Đền thiêng hướng về Thủ đô năm ấy

TP - Đoàn quân Tiên phong tiến về Thủ đô mang theo lời căn dặn của Bác Hồ từ một ngôi đền thiêng Đất Tổ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Những thông điệp bất hủ mang khí phách, trách nhiệm và sức mạnh của cả dân tộc Việt từ một cuộc gặp gỡ 60 năm trước vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử cho hậu thế hôm nay.
Một góc TP Việt Trì ngày nay - tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Phú Thọ.

Lời căn dặn của Bác là tài sản vô giá

TP - “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - căn dặn của Bác không chỉ dành cho Đại đoàn quân Tiên phong vào ngày này 60 năm trước tại Đền Hùng, mà còn dành cho Phú Thọ và cả dân tộc.
Bác Hồ và các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III. Ảnh: Tư liệu

Đảng viên phải là tấm gương cho thanh niên

TP - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
Ngày 27/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969 - 9/2014). Ảnh: TTXVN

Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng

TP - Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”.
Bác đang cùng bà con nông dân thử nghiệm máy cấy mới ở ngoại thành Hà Nội năm 1961. Ảnh: Tư liệu

Đảng trong sạch, nhân dân mới theo

TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngô Hai - nguyên UV T.Ư Đảng, nguyên Phó Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho biết, 45 năm trước trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Lời dặn dò trong di chúc của Bác Hồ đối với Thanh niên

Lời dặn dò trong di chúc của Bác Hồ đối với Thanh niên

Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 45 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.