Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định về công tác cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ sau khi sáp nhập
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định về công tác cán bộ ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyết định và chúc mừng tân Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ

Chiều 7/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 156/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL.

Tại Quyết định số 158/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã điều động, bổ nhiệm ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Cả hai Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2023.

Bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ sau khi sáp nhập

Tại Quyết định số 159/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm bà Lê Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại Quyết định số 165/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại Quyết định số 166/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm ông Hà Minh Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại Quyết định số 167/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm bà Đặng Phương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại Quyết định số 168/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Tại Quyết định số 169/QĐ-BVHTTDL Bộ trưởng Bộ VHTTDL bổ nhiệm bà Tô Linh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Trước đó, vào ngày 16/1/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo Nghị định này, Bộ VHTTDL sẽ không có Vụ Thi đua, khen thưởng. Chức năng nhiệm vụ thi đua, khen thưởng được giao về Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định về công tác cán bộ ảnh 2

Bộ trưởng trao quyết định và chúc mừng các Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, ngày 12/7/2022 Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đã ban hành Quy định số 01-QĐ/BCSĐ về công tác luân chuyển cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị của Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng chia sẻ, việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo phương châm "Giỏi một việc, nắm được nhiều việc".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, công tác cán bộ thời gian qua luôn được Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL thực hiện theo tinh thần dân chủ, thận trọng, làm từng bước, đến đâu chắc đến đó. Các cán bộ được bổ nhiệm lần này đều là những người có năng lực, được đào tạo bài bản, có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực công tác tại Bộ VHTTDL trong thời gian qua.

Bộ trưởng đề nghị cán bộ được bổ nhiệm sớm bắt tay ngay vào công việc, phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết và sở trường công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó. Qua đó đóng góp vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho ngành VHTTDL.


Link gốc: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-vhttdl-dieu-dong-bo-nhiem-mot-loat-can-bo-theo-co-cau-to-chuc-moi-119230207163026074.htm?2017

Theo Cổng thông tin Chính phủ
MỚI - NÓNG