Bộ Tài chính trình hai phương án tăng giá điện

Bộ Tài chính trình hai phương án tăng giá điện
TP - Bộ Tài chính cho biết, hôm nay, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ hai phương án điều chỉnh giá điện do Cục Quản lý giá xây dựng.

Theo phương án một, giá điện tăng 10,7% so với mức bình quân 970,9 đồng một KWh của năm 2009.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức tăng giá điện như đề xuất trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến tăng khoảng 0,36% và giá thành sản phẩm các ngành nghề, lĩnh vực khác dự kiến tăng từ 0,14% đến 3,5%.

Tiền điện tăng thêm của các hộ tiêu dùng sẽ vào khoảng 5.000-10.000 đồng/tháng. Các hộ sử dụng dưới 50 KWh điện mỗi tháng sẽ phải chi thêm khoảng 5.000 đồng. Những hộ sử dụng trên 50KWh điện/tháng phải chi thêm khoảng 10.000 đồng.

Theo phương án hai giá bán điện tăng thấp nhất là 6,8%. Với mức tăng này, CPI dự kiến tăng khoảng 0,23% và giá thành sản phẩm một số lĩnh vực, dịch vụ dự kiến tăng khoảng 0,09% đến 2,28%. Mỗi tháng các hộ tiêu dùng sẽ phải trả thêm từ 5.000 đồng đến 8.600 đồng tiền điện so với trước đây.

Theo đại diện Bộ Tài chính, liên bộ Tài chính - Công Thương đều thống nhất ủng hộ giá điện dự kiến tăng 10,7% trong năm 2010.

MỚI - NÓNG